กรมอาหารและยาตรวจพบโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างสรรพคุณรักษาโรคทางตา จำนวนมากเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ

      นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ตรวจพบการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ้างสรรพคุณรักษาโรคทางตา เป็นจำนวนมาก แม้ว่า อย. จะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้ทำการโฆษณา และขอความร่วมมือไปยังหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เช่น กสทช. กระทรวง DE และ สคบ. ช่วยตรวจสอบและดำเนินการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาโดยตลอด

       รศ. นพ. อนุชิต ปุญญทลังค์ ประธานราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย กล่าวต่อไปว่า โดยในวันที่ 24 เม.ย. 62 ได้มีการประชุมความร่วมมือ สหวิชาชีพเพื่อพิทักษ์ผู้บริโภคจากการโฆษณาหลอกลวงของผลิตภัณฑ์อาหารทางตาร่วมกับ อย. เพื่อวางแผน การทำงานในการจัดการปัญหาการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาโรคทางตา ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างยั่งยืน และขอเตือนประชาชนด้วยความห่วงใยเป็นอย่างยิ่งว่า ผู้ป่วยโรคทางตาควรได้รับการวินิจฉัยและรักษาโรคทางตาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้น อย่าหลงเชื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่าง ๆ

     ทั้งนี้ นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ เลขาธิการฯ กล่าวในตอนท้ายว่า การโฆษณาสรรพคุณ การโฆษณาที่ทำให้ประชาชนหลงเชื่อว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามารถรักษาโรคได้ เข้าข่ายโฆษณาคุณประโยชน์ คุณภาพ หรือสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 30,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตหรือผู้ว่าจ้างผลิตสินค้า ผู้จัดทำโฆษณา พิธีกร พรีเซนเตอร์ต่าง ๆ จะถูกดำเนินการทางกฎหมายทั้งหมด ซึ่งขณะนี้ อย. อยู่ระหว่างการดำเนินการกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารรักษาดวงตารายอื่น ๆ เช่นเดียวกัน ขอให้ผู้บริโภคติดตามข่าวจาก อย. ผ่านทางเว็บไซต์ อย. http://www.fda.moph.go.th หรือ Line @FDAthai หรือสื่อออนไลน์อื่น ๆ ของ อย. และสามารถแจ้งร้องเรียนการโฆษณาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโอ้อวดสรรพคุณเกินจริงได้ที่สายด่วน อย. โทร. 1556 หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือ ผ่านทาง Oryor Smart Application หรือ Line @FDAthai หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

 

Author: เก