สำนักงานประกันสังคมเผย ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคอิสระมาตรา 40 ได้

       นายอนันต์ อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึง การทำงานอย่างเข้มข้นเพื่อผลักดันให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพให้เข้าถึงหลักประกันสังคมอย่างทั่วถึง ว่าสำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินงานให้แรงงานนอกระบบทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นอาชีพเกษรกร ผู้ขับขี่รถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์รับจ้าง พ่อค้าแม่ค้าหาบเร่ แผงลอย หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระอื่นๆ สามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนภาคอิสระมาตรา 40

    ขณะนี้มีแรงงานนอกระบบถึง 2,966,113 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 เม.ย. 62 ) ที่เข้าสู่ระบบความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคม ซึ่งยังมีแรงงานนอกระบบอยู่อยู่อีกจำนวนหนึ่งยังไม่เข้าสู่ระบบ และเพื่อเป็นการจูงใจให้แรงงานภาคอิสระที่ยังไม่ได้เข้าสู่ความคุ้มครองจากสำนักงานประกันสังคมให้เข้ามาอยู่ในระบบมากขึ้น  โดยเปิดโอกาสให้แรงงานภาคอิสระที่สนใจสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครทุกพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศที่สะดวก เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว และประกันสังคมยังให้บริการขึ้นทะเบียนผ่านระบบอินเทอร์เน็ต https://www.sso.go.th/section40_regist/

      ทั้งนี้ผู้สมัครต้องกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหลังบัตรประจำตัวประชาชน คำนำหน้า ชื่อ-นามสกุล วัน-เดือน-ปี-เกิด e-mail หรือหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อได้ รวมถึงช่องทางการจ่ายเงินสมทบก็มีความสะดวกสบายจ่ายได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสตามร้านสะดวกซื้อทั่วไป รวมถึงห้างเทสโก้โลตัส บิ๊กซี ตู้บุญเติมที่กระจายไปหมู่บ้านตำบลทั่วประเทศ และยังไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการให้บริการอีกด้วย

 

ขอบคุณ
ข่าวสังคม โดย www.sso.go.th 
ข้อมูลเพิ่มเติมจาก https://www.sso.go.th/wpr/main

 

Author: เก