เร่งแก้ปัญหาท่าอากาศยานในเขตพื้นที่ภาคเหนือรับผลกระทบฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5

      นางอัมพวัน วรรณโก อธิบดีกรมท่าอากาศยาน กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันที่เกิดจากการเผาป่า และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน (ทย.) ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองมีเพียงท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน สำหรับท่าอากาศยานอื่น ๆ เช่น ท่าอากาศยานน่านนคร ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานลำปาง เป็นต้น เที่ยวบินสามารถขึ้น – ลงได้ตามปกติ

    ทย.ได้ประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่ได้แก่ มณฑลทหารบก เทศบาล ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น โดยนำรถดับเพลิงบรรทุกน้ำฉีดพ่นน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและเจือจางฝุ่นละอองในอากาศบริเวณลานจอดรถยนต์ชั่วคราว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานร่วมกันล้างถนนและลานจอดรถยนต์เพื่อลดฝุ่นละอองจากการใช้ถนน ตามมาตรการแก้ไขปัญหาหมอกควันของจังหวัด ให้อยู่ในสภาพดี

     ทั้งนี้ ทย. ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้น และกำชับให้ท่าอากาศยานในสังกัดดำเนินการลดหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ตามมาตรการ “One Transport ปลอดฝุ่น PM 2.5” ของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่อง

ขอขอบคุณภาพจาก cigna

Author: เก