คณะกรรมการ
Home

สุขสันต์วันสงกรานต์

  เนื่องด้วยเดือนเมษายนเป็นเดือนกิจกรรมสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันปีใหม่ไทย  ประชาชนชาวไทยจะร่วมการรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่  สรงน้ำพระ  มีการละเล่นสนุกสนานตามธรรมเนียม ประเพณีไทย

โรงพยาบาลมะเร็งจึงจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วย และญาติผู้ป่วยได้ร่วมกิจกรรม  มีกิจกรรมสรงน้ำพระ  การแสดงจากเจ้าหน้าที่และจางญาติผู้ป่วย รับประทานอาหารกลางวัน  ให้ผู้ป่วยได้

ผ่อนคลายสนุกนาน  

กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 11-12 เมษายน 2556 โดยฝ่ายการพยาบาล

 

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 08 พฤษภาคม 2013 เวลา 15:34 น.)

Facebook Fanpage
facebook