ผู้ว่ากินข้าว
Posted in สังคม

น่าชื่นชม ผู้ว่าจังหวัดเลยใช่ชีวิตพอเพียง กินง่ายอยู่ง่าย ติดดิน

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าชื่นชม เมื่อผู้ว่าจังหวัดเลย ใช้ชีวิตธรรมดา ติดดิน จนเป็นที่ัรักของประชาชนทั่วไป

Continue Reading...